Voorbeeldalbum

Het is mogelijk verschillende fotoalbums aan te maken binnen Hindermaps. Dit fotoalbum is gevuld met foto's van het plaatsen van buispalen op het project Sluiskiltunnel.