Geluidshinder afgelopen

Het is met Hindermaps ook mogelijk foto's of video's te plaatsen van afgeronde werkzaamheden.

De werkzaamheden die geluidshinder veroorzaakten voor de omgeving zijn afgerond. Bekijk hier de foto's van het plaatsen van de buispalen.