Tracé Sluiskiltunnel

Voorbeeldtracé

Bij de start van het project wordt het tracé ingetekend door de omgevingsmanager. Hier is als voorbeeld het tracé van de Sluiskiltunnel gebruikt.