Wat is Hindermaps

Een tevreden omgeving zorgt voor een vloeiend projectverloop. Wanneer de omgeving weet wanneer hinder optreedt, neemt de tevredenheid in de omgeving toe.  Hindermaps bied u een product waarmee we direct en effectief communiceren over de te verwachten hinder.

Hindermaps bestaat uit een website met als ondergrond een interactieve kaart. We tekenen het project in, maken inzichtelijk waar belangrijke werkzaamheden plaats vinden en waar hinder voor omwonenden te verwachten is. Het fungeert hiermee als een online communicatieplatform, waardoor informatie over de uitgevoerde en nog uit te voeren werkzaamheden voor de omgeving inzichtelijk wordt. Na de werkzaamheden is het mogelijk om op de website foto’s en filmpjes te plaatsen, om te tonen hoe de werkzaamheden verlopen zijn. Hiernaast biedt de website alle functies die een normale website ook biedt. Het kleurenschema is aan te passen aan die van de combinatie.

Hindermaps kan ingezet worden op alle projecten waar de omgeving een rol van betekenis speelt. De inzet van Hindermaps draagt namelijk bij aan efficiënt omgevingsmanagement.

Integratie met andere platforms

Hindermaps is bereikbaar via de smartphone, tablet of computer en maakt een koppeling met alle gewenste sociale media. Dit betekent dat er ruimte is voor het plaatsen van een twitterfeed en voor het maken van links naar onder andere Facebook en YouTube.

Opzet Hindermaps

Per project zetten we een aparte Hindermaps website op met een unieke domeinnaam. Na gunning van een werk is binnen drie weken een Hindermaps website beschikbaar. De website bevat dan een ondergrond van de projectlocatie met het ingetekende project. In samenspraak met de projectorganisatie vullen we de website met aanvullende projectspecifieke informatie.

Hoe vraagt u het aan?

Het product Hindermaps is een samenwerking van de afdeling Omgevingsmanagement en het BAM Webbureau.  Neem voor meer informatie of het aanvragen van een Hindermaps website contact op met Omgevingsmanagement op omgevingsmanagement@baminfraconsult.nl.